K aktuálnej téme Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených územiach (SOCENT SPAs) uskutočnil 12. októbra 2017 v Rimavskej Sobote seminár s názvom „Reštart sociálneho podnikania na Slovensku“. Seminár bol určený pre zástupcov regiónu Gemer z radov starostov, podnikateľov, miestnych akčných skupín a verejnej správy.
O zmysle a spoločenskom význame sociálneho podnikania hovoril Michal Smetanka, ktorý stál pri zrode a rozvoji obecného sociálneho podniku v Spišskom Hrhove, ktorého pozitívny príklad zaujal aj New York Times: https://www.nytimes.com/2017/09/09/world/europe/slovakia-roma-spissky-hrhov-integration.html
Pripravovaný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch predstavila Ingrid Ujváriová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny aj s jeho spolutvorcami prof. Gabrielou Korimovou a Ivanom Makom. Oceniť treba predovšetkým fakt, že na príprave zákona sa významnou mierou podieľali práve zástupcovia tretieho sektora.
Iva Mako ďalej motivoval príkladom dobrej praxe (OZ Združenie mladých Rómov), ktorý spolu s ďalšími nadšencami spustil prevádzku práčovne a žehliarne vo Valaskej, kde zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pripravujú ich na otvorený trh práce. Ich inšpiratívnu prácu si všimli aj médiá s celoslovenskou pôsobnosťou: https://dennikn.sk/907073/vsetko-naopak-romovia-davaju-pracu-dlhodobo-nezamestnanym-a-odkazuju-politikom-nech-sa-poucia/ a bola ocenená aj medzinárodnou platformou Impact HUB.
Podobnú misiu plní aj Podnik medzitrhu práce zriadený a prevádzkovaný mestom Banská Bystrica, ktorý predstavili Mária Filipová a Milena Maková.