Nezisková organizácia EPIC, reprezentovaná Michalom Hrnčiarom, sa v rámci svojich programov v oblasti podpory sociálneho podnikania zúčastní v dňoch 16.-18. októbra 2017 na seminári výmeny skúseností dobrej praxe vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácii ľudí so znevýhodnením, obzvlášť ľudí s mentálnym, fyzickým a psychosociálnym postihnutím v krajinách strednej a východnej Európy“. .Seminár je spolufinancovaný iniciatívou Central Europe Initiative a jeho zámerom je prezentovať úspešné príklady pracovno-sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí zo 16 krajín Európskej únie. Veríme, že seminár prinesie inšpiratívne nápady, ktoré napomôžu k riešeniu problematiky zamestnávania znevýhodnených osôb aj v našej krajine a prinesie možnosti nových a plodných partnerstiev do budúcna.