V pondelok 19.10.2020 sa v rámci projektu „Your career is waiting – get ready!“, ktorý je koordinovaný Neziskovou organizáciou EPIC a realizovaný s podporou programu Erasmus+, uskutočnilo v poradí piate školenie pre zamestnávateľov „Disability Awareness“ tréning“. Školenia sa zúčastnili zamestnanci Fondu na podporu vzdelávania, ako aj pracovníci Neziskovej organizácie EPIC a stážistka.

Školenie prebehlo, vzhľadom na podmienky v rámci pandémie Covid-19, čiastočne online ale aj prezenčne, v v priestoroch Fondu na podporu vzdelávania. Celkom 10 účastníkov živo diskutovalo a reagovalo na informácie na fakty týkajúce sa zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, poukazujúc na príklady z praxe, dobré i negatívne skúsenosti. Pre niekoľkých účastníkov išlo o prvé školenie, resp. informácie na túto tému vôbec, čo vysoko ocenili.

„Disability Awareness training“, ktoré ponúka Nezisková organizácia EPIC je bezplatné. V súčasnosti pripravujeme školenia pre zamestnávateľov v Českej republike, pričom plánujeme vyškoliť minimálne 5 zamestnávateľov.

Školenie je možné ho absolvovať osobne či online formou a to v anglickom alebo slovenskom jazyku. Účastníci tréningu dostanú na záver príručku týkajúcu sa informácií/povedomia o zamestnávaní občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, plnú dôležitých faktov na danú tému, ako aj certifikát o absolvovaní tohto školenia potvrdený neziskovou organizáciou EPIC.

Ďakujeme účastníkom z Fondu na podporu vzdelávania a ostatným zúčastneným za zdieľanie poznatkov k danej téme, obohacujúcu diskusiu, čas a záujem o školenie.