V dňoch 3 – 10 Novembra 2019 organizovalo občianske združenie Youth for Equality školenie Erasmus+ s názvom „Spread Ability“, kde spolu hosťovalo 24 pracovníkov s mládežou z ôsmych krajín – Turecko, Grécko, Španielsko, Veľká Británia, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Slovensko. Hlavným cieľom projektu bolo pretváranie neformálnych aktivít, ktoré poznáme z krátkodobých mobilít tak, aby sa do nich mohli jednotlivci s rôznym druhom postihnutia bez prekážok zapájať a viac sa tak integrovať do spoločnosti. Na školenie sme ako dobrý príklad z praxe pozvali aj skúsenú Neziskovú organizáciu EPIC, ktorá s mládežou s postihnutím pracuje už niekoľko rokov. Vďaka pani Eve Havelkovej sa účastníci projektu dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. Počas intenzívneho šesťdňového školenia, kde si účastníci vymieňali svoje skúsenosti a zlepšovali si svoje poznatky v oblasti, spolu vytvorili aj nové neformálne aktivity, ktoré si dňa 7.11.2019 vyskúšali aj priamo v praxi na výchove mimo vyučovania /internáte/ Strednej odbornej školy na Mokrohájskej 1 v Bratislave. Workshop pre žiakov školy bol mimoriadne prínosný a úspešný nielen pre našich účastníkov projektu, ale aj pre samotných žiakov školy, ktorí si tak mali možnosť precvičiť angličtinu a učiť sa cez túto skúsenosť a zážitok. Vďaka skúseným školiteľom zo Slovenska (Martina Pitrovská) a Grécka (Argyris Choulias) si účastníci projektu osvojili základné pravidlá neformálnych aktivít v práci s mládežou s postihnutím. Celkovým výstupom projektu je manuál pre ďalších pracovníkov s mládežou/občianske združenia/dobrovoľníkov, ktorých táto problematika zaujíma a pre ktorých bude prínosná.

Spread Ability Handbook Final