Ciele projektu

 • posilnenie kapacity mládežníckych organizácií v oblasti prevencie a znižovania nezamestnanosti mladých ľudí s využitím austrálskeho modelu služieb zamestnanosti
 • vzdelávací program pre mládežníckych pracovníkov, zameraný na poskytovanie služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávacieho programu akreditovaného jednou českou a jednou slovenskou univerzitou

Trvanie

1. máj 2016 – 30. apríl 2018

Donori

Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+.

Partneri

 • Epic Employment Service (Austrália)
 • Epic Assist (CZ)

Cieľové skupiny

 • 2 univerzity (Ekonomická Univerzita v Bratislave a Palackého Univerzita v Olomouci)
 • mládežnícki pracovníci zo Slovenska a Čiech
 • študenti zapojených vysokých škôl

Plánované aktivity

 • vytvorenie a akreditácia kurikula kurzu pre mládežníckych pracovníkov, zameraného na prevenciu a znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí
 • vytvorenie a akreditácia kurikula univerzitného vzdelávacieho programu, zameraného na prevenciu a znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí
 • školenie vybratých mládežníckych pracovníkov na Slovensku (7 zo SR a 7 z ČR)
 • 2-týždňový job-shadowing vyškolených mládežníckych pracovníkov v Austrálii
 • vytvorenie série 10 krátkych filmov, vychádzajúcich z austrálskej skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako pedagogický materiál
 • vytvorenie siete mládežníckych organizácií, špecializujúcich sa na prevenciu a znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí (absolventi vzdelávacieho programu)
 • vzdelávacie materiály, vytvorené v rámci projektu voľne dostupné na internete

Realizované aktivity

 • 20. 10. 2016 / Prvé nadnárodné stretnutie projektových partnerov a zástupcov vybratých univerzít, Bratislava
 • 15. – 19. 5. 2017 / Školenie vybratých zástupcov organizácií pracujúcich so znevýhodnenou mládežou, Rajecké Teplice
 • 22. – 23. 5. 2017 / Druhé nadnárodné stretnutie projektových partnerov a zástupcov vybraných univerzít, Bratislava
 • 17. – 31. 7. 2017 / Job shadowing účastníkov školenia, Brisbane (AU)
 • 20. – 25. 7. 2017 / Tretie nadnárodné stretnutie projektových partnerov a zástupcov vybratých univerzít, Brisbane (AU)

Napísali o nás