Sociálne podnikanie v Brandenbursku

Lokálna návšteva sa uskutočnila v oblasti Brandenburska (nemecky Brandenburg), ktorý je jedným zo šestnástich federálnych štátov Nemeckej spolkovej republiky. Rozkladá sa na severo-východe krajiny na rozlohe 29,478 km2  s 2,48 miliónom obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto Brandenburska je Postdam. Brandenbursko obkolesuje, ale nezahŕňa hlavné mesto Berlín.

Priemerná hustota Brandenburskej populácie v hodnote okolo 84 obyvateľov na km2 je oveľa nižšia ako priemer osídlenia v celom Nemecku (230 obyvateľov na km2) a radí sa celoštátne na predposledné miesto.

Brandenbursko patrí k federálnym štátom, ktorého existencia sa obnovila po znovuspojení Východného a Západného Nemecka. V súčasnosti táto oblasť trpí štrukturálnymi nedostatkami pracovného trhu a obráteného demografického vývoja, predovšetkým v rurálnych a riedko osídlených oblastiach a tiež oblastiach, ktoré sú vzdialené od berlínskej metropoly.

Počas nášho dvoj-dňového pobytu (8.-9. júna 2017), nemecký projektový partner Social Impact Lab Berlin pripravil skutočne zaujímavý program. Účastníci z Fínska, Španielska a Slovenska mali možnosť diskutovať o formách štátnej podpory sociálneho podnikania v Brandenbursku s expertmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Brandenburska a expertmi z Výskumu spoločnosti a priestoru (Research on Society and Space). Praktická časť lokálnej návštevy bola zameraná na sprevádzanú návštevu priestormi výrobcov jedlých produktov a diskusiu s riadiacim manažérom Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, pánom Kellerom.

Na stretnutí so zástupcami pracovných agentúr, verejných služieb zamestnanosti a Agentúrou pre miestny a ekonomický rozvoj a turizmus bola diskutovaná téma propagovania príležitostí zamestnania pre nízko-kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných  jedného z najviac znevýhodnených regiónov v Brandenbursku a tiež na území celého Nemecka.

Návšteva vzdelávacej iniciatívy ”Zuckermarck e.V.” vo Wallmow nám ukázala jedinečný príklad komunitnej spolupráce a súčinnosti, ktoré majú priamy dopad na zlepšenie komunitného života a miestnej demografie. Vďaka aktivistom a dobrovoľníkom bola komunita schopná získať finančné zdroje z Eurofondov a renovovať staré budovy jaslí, ktoré slúžia pre deti z celej obce.

Veľmi zaujímavá bola tiež diskusia s pani farmárkou z Hennigsdorfu. Predstavila nám projekt rozvoja farmy a kultivácie vlašských orechov, ktorá je súčasťou riadenej podpory mladých farmárov s názvom ”Okonauten EG”.