V dňoch 8. – 10. 3. 2017 sme sa v rámci projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania zúčastnili na siedmom nadnárodnom stretnutí. Stretnutie sa tentokrát uskutočnilo v Slovinsku a počas neho sme mali možnosť navštíviť ukážkové sociálne podniky. Príklad dobrej praxe predstavoval podnik Karso Zaposlitveni center, d.o.o., ktorého hlavnou úlohou je údržba zelených plôch, čistenie priestorov, montáž i balenie. K ďalším úspešným sociálnym podnikom s tradíciou a mnohými aktivitami patrilo coworkingové centrum pre mladých – Mladinski center Dravinske doline (MCDD), recyklačný sociálny podnik Center Ponovne uporabe, d.o.o. (CPU) a Rómska reštaurácia Romani Kafenava v Maribore (viď. foto). Inšpiratívna návšteva v Slovinsku nám ukázala ďalšie možnosti uplatnenia znevýhodnených uchádzačov o prácu práve v nových oblastiach fungovania sociálnych podnikov.