AKTUÁLNA PONUKA

Nezisková organizácia EPIC ponúka krátkodobú stáž pre vybraných študentov. Študenti absolvujú niekoľko týždňovú/mesačnú stáž v sídle neziskovej organizácie EPIC v Bratislave, pričom budú mať možnosť aktívne spolupracovať na príprave nových projektov a programov, zapojiť sa do realizácie seminárov a konferencií, ako aj získať nové kontakty i príležitosti na získanie stáleho pracovného miesta.

Ak máte o stáž záujem, pošlite životopis a krátky motivačný list na adresu info@epic-org.eu. Do predmetu správy uveďte „stáže pre študentov“.

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o prácu/stáž. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu a budeme s nimi nakladať v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nebudeme ich poskytovať tretím osobám a na Vaše požiadanie budú vymazané.