Nezisková organizácia EPIC hľadá šikovného študenta/ku na krátkodobú stáž.

Náplň práce:

  • aktívna spolupráca na aktuálnych projektoch EPIC-u
  • spolupráca pri príprave nových projektov
  • administratívna podpora zamestnancov
  • pomoc pri príprave konferencií a iných podujatí
  • asistencia pri implementácii prebiehajúcich projektov, ako napr. Deafinitely Clean.

Počas študijnej stáže v EPIC n.o. sa zoznámite so zaujímavými ľuďmi, veľa sa naučíte o projektovom manažmente, odnesiete si cenné skúsenosti z práce v neziskovom sektore, získate nové kontakty a pracovné zručnosti, ktoré využijete v budúcnosti.

Pracovná doba: 10 hodín týždenne alebo podľa dohody
Trvanie stáže: 6 týždňov
Stáž je bezplatná, no po odpracovaní dohodnutej doby a v prípade vzájomnej spokojnosti môže byť stáž predĺžená a platená.
Primárne hľadáme šikovných študentov zo sociálnych a humanitných odborov so záujmom o prácu v neziskovom sektore a/alebo o sociálne podnikanie.

Ak máte o stáž záujem, pošlite životopis a krátky motivačný list na adresu viktor.fudala@epic-org.eu
Do predmetu správy uveďte „Stáž pre študentov“.

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o prácu/stáž. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu a budeme s nimi nakladať v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nebudeme ich poskytovať tretím osobám a na Vaše požiadanie budú vymazané.