18. augusta 2020 sa koordinátorka EPIC pre strednú Európu Eva Havelková stretla s jeho excelenciou, novým austrálskym veľvyslancom Richardom Sadleirom, vedúcim stálej misie pri OSN vo Viedni, s akreditáciou pre Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Maďarsko, Slovensko a  Slovinsko.

P. veľvyslanec Sadleir pôsobí zároveň ako austrálsky zástupca a guvernér v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA), je tiež austrálskym stálym zástupcom pri OSN vo Viedni, ako členom komisie prípravného programu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO).

Veľvyslanec začal svoje pôsobenie vo Viedni 28. októbra 2019. Išlo o prvé oficiálne stretnutie s predstaviteľom austrálskej neziskovej organizácie EPIC so sídlom na Slovensku. Veľvyslanec Sadleir vysoko ocenil činnosť a aktivity EPIC a zdôraznil veľký význam prebiehajúcich projektov zameraných na podporu zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Eva Havelková vysvetlila celkovú koncepciu práce EPIC založenú prevažne na austrálskych modeloch týkajúcich sa zamestnávania znevýhodnených skupín, ktoré EPIC realizuje od roku 2012 prostredníctvom rôznych medzinárodných projektov.