Štvrté stretnutie pracovnej skupiny „Záruky pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne“ sa uskutočnilo vo Zvolene. Stanovili sme si priority v aktivitách, ktoré majú podporiť mladých ľudí do 29 rokov v téme pracovného uplatnenia a navrhli prvé konkrétne kroky k ich realizácií. Vytvorili sme tematické pracovné skupiny zložené zo zástupcov stredných škôl, mesta Zvolen, zamestnávateľov a firiem, študentov a mladých ľudí, rôznych pomáhajúcich profesií, odborníkov na neformálne vzdelávanie a kariérové poradenstvo a ÚPSVaR. V novembri budeme pokračovať seminárom o tom, ako sa môžeme inšpirovať  u partnera projektu vo fínskom meste Turku, kde sa záruky pre mladých už niekoľko rokov úspešne realizujú.