Supported Wage System

Systém podporovanej mzdy (resp. systém adekvátnej mzdy), ktorý je podľa mnohých jeden z hlavných nástrojov vysokej miery uplatnenia sa ľudí aj s vážnymi formami postihnutia na otvorenom trhu práce, ktorý je zaujímavý pre zamestnávateľov i pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, pretože umožňuje vyplácať nižšiu ako minimálnu mzdu a zároveň ľuďom so zdravotným postihnutím umožňuje vyjsť zo sociálnej izolácie a neohrozuje poberanie invalidného dôchodku.

Prostredníctvom tohto nástroja majú zamestnávatelia možnosť ľuďom s výrazne zníženým stupňom funkčnej schopnosti vyplácať nižšiu ako minimálnu mzdu (výpočet mzdy je určený striktnými pravidlami). Prostredníctvom Supported Wage System sú zamestnávaní najmä ľudia, ktorí sú v našom sociálnom systéme klasifikovaní ako poberatelia invalidného dôchodku, sú takmer nezamestnateľní na bežnom trhu práce a teda odsúdení na sociálnu izoláciu. Zamestnanie u tejto kategórie ľudí v mnohých prípadoch nie je považované za hlavný zdroj príjmu (hoci to nie je vylúčené), ale najmä za spôsob udržiavania sociálneho kontaktu. Priznanie invalidného dôchodku takýto príjem neohrozuje.

Nástroj je uplatňovaný v Austrálii.