Švajčiarsky veľvyslanec v Pečovskej Novej Vsi

Hodnotenie projektu podpory obecných podnikov bolo cieľom návštevy delegácie na čele s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie J.E. Alexandrom Wittwerom.

Starosta obce Jaroslav Baňas prezentoval jednotlivé kroky spolupráce s Neziskovou organizáciou EPIC pri zakladaní obecného podniku, ako aj cieľ a aktivity pripravovaného obecného podniku v obci. Cieľom obecného podniku bude zber, spracovanie a triedenie komunálneho odpadu, ktoré sa budú realizovať v priestoroch bývalej tehelne, ktorá patrí obci.

Predstavitelia Neziskovej organizácie EPIC počas návštevy prezentovali aj prínosy spolupráce partnerskou organizáciou Social Business Earth zo Švajčiarska.

Na návšteve obce, ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2014, sa zúčastnili aj Ralph Friedländer, programový manažér, SDC – Swiss Agency for Development and Cooperation, predstavitelia EPIC Employment Service Inc z Austrálie a Nadácie Ekopolis.

Pečovská Nová Ves  je jednou zo spolupracujúcich obcí v rámci programu Podpora obecných sociálnych podnikov.

Stretnutie sa konalo v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.