Téma sociálneho podnikania aj na konferencii Áno, dá sa to!

Michal Smetanka, expert pre sociálne podnikanie z Neziskovej organizácie EPIC  prezentoval prínosy sociálnej politiky, tému komplexného prístupu k rozvoju komunít a sociálnemu podnikaniu na konferencii Áno, dá sa to!

Cieľom konferencie “Áno, dá sa to!”, ktorú 29. októbra 2014 v Košiciach zorganizovala Nadácia EKOPOLIS,  bolo motivovať a inšpirovať miestne komunity prostredníctvom príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  a ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

Michal Smetanka sa venuje predovšetkým téme subjektov sociálnej ekonomiky – obecným sociálnym podnikom, komunitnému plánovaniu a strategickému plánovaniu ako takému.  Venuje sa programu Podpora obecných sociálnych podnikov, ktorého cieľom  je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia.

Projektu Neziskovej organizácie EPIC „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Prečítajte si aj prezentáciu Michala Smetanku Obecný sociálny podnik – Alternatíva rozvoja územia.