V rámci projektu CERUSI a SOCENT SPAs organizoval EPIC n.o. 24.marca 2021 online workshop „Podpora sociálnych podnikov a zlepšenie života v regióne“.

Eventu sa celkom zúčastnilo 32 účastníkov – aktívni sociálni podnikatelia, aktéri v oblasti sociálnej ekonomiky, ale aj tí, ktorí len plánujú založiť sociálny podnik, prípadne podnikať v tejto sfére. Online workshopom sprevádzal skúsený odborník na cirkulárnu ekonomiku Ján Plesník z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko. Predstavil zároveň aj problematiku obehového hospodárstva v kontexte sociálnej ekonomiky.

Dôležitým rečníkom a diskutérom eventu bol František Fabo, člen predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, strešnej organizácie zastupujúcej takmer 100 registrovaných sociálnych podnikov/podnikateľov na Slovensku, ktorý účastníkov informoval o význame a možnostiach finančnej i nefinančnej podpory sociálnych podnikov, existujúcej legislatívy, ako aj podmienkach registrácie sociálnych podnikov. Zdôraznil aj to, že sociálne podniky môžu byť veľkým prínosom práve v oblasti obehového hospodárstva.

Medzi expertmi sa predstavil aj Ján Krišpín s prezentáciou o materiálovo nevyužiteľnom odpade ako základnom kameni modernej energetiky. Práve prechod na obehové hospodárstvo môže zohrať dôležitú úlohu v rámci rozvoja regiónov.

Okrem podnetných tém od skúsených odborníkov, mali účastníci príležitosť  diskutovať o tom ako naštartovať a podporiť rozvoj sociálnych podnikov, sociálnych inovácií a obehového hospodárstva. Workshop tak účastníkom poskytol okrem získanie nových informácií aj zdieľanie svojich skúsenosti a riešenie problémov, ktoré ich trápili.

Zároveň sa zhodli v tom, že podpora sociálnych podnikov znamená aj možnosť založenia nových pracovných pozícií, má tak priamy vplyv na zníženie nezamestnanosti a tým aj na zlepšenie života v regiónoch Slovenska“.