Vo februári sa EPIC n.o. zúčastnila tretieho medzinárodného stretnutia siete StartNet Europe. Hlavnou témou  stretnutia bolo začlenenie tzv. mladých NEET (osoby, ktoré nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave) do vzdelávania, tréningu a pracovného trhu. S partnermi sme debatovali o našich prístupoch a zdieľali príklady dobrej praxe. Zúčastnené organizácie tiež diskutovali o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch a príležitostiach na ďalšiu spoluprácu.

V rámci programu sme navštívili dve partnerské organizácie. Naši partneri z Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario rozprávali o svojom prístupe k znižovaniu nezamestnanosti a ich úspešnom programe založenom na komunitnom princípe a pozitívnom prístupe sústredenom na osobný rozvoj jednotlivcov. Navštívili sme jedno z ich centier, kde sme sa zúčastnili podnetnej diskusie s dvomi skupinami účastníkov programu.

Na druhý deň sme navštívili Fundación Secretariado Gitano a dozvedeli sa o ich práci v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a o ich výnimočnom monitorovacom nástroji vytvorenom v spolupráci s Accenture. Silným momentom boli príhovory mladých účastníkov programu, ktorí rozprávali o tom, ako im vzdelanie, tréning a prístup mentorov zmenili životy.

 

Viac o stretnutí si môžete prečítať tu. (v angličtine, nemčine, francúzštine a holandčine)