Projekt People to People Central Europe je pilotná fáza programu financovaného UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), ktorý bol implementovaný na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. EPIC zastrešoval na Slovensku tému sociálnych inovácií v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, kde sa vďaka viacerým aktivitám podarilo prilákať zainteresovaných ľudí z oboch krajov a diskutovať na tému sociálnych inovácií ako takých, otvárať nové témy, spájať inštitúcie, samosprávy, univerzity a občiansku spoločnosť, a zdieľať príklady dobrej praxe doma a v zahraničí. Projekt sa začal v novembri 2018 a končí v auguste 2019.

Počas niekoľkomesačného trvania pilotného projektu sme zrealizovali mnoho aktivít, vrátane menšieho výskumu o vnínaní sociálnych inovácií v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, zúčastnili sme na študijnej návštevy v Škótku, kde sme nadobudli množstvo inšpirácií, zorganizovali sme taktiež študijnú návštevu na Slovensku pre odborníkov na socíalne inovácie a sociálne podnikanie z Veľkej Británie, kde hostia mohli vidieť úspešné sociálny podniky a iniciatívy na Slovensku. Vrcholom projektu bol 3 dňoví workshop Ideas Lab v Banskej Bystrici koncom marca, kde sa stretli odborníci na tému sociálnych inovácií a sociálneho podnikania a diskutovali na témy v tejto oblasti a taktiež festival sociálnych inovácií v Prešove a Banskej Bystrici koncom júna priniesol veľmi zaujímavé postrehy z každej oblasti projektu, kde sa okrem sociálnych inovácii diskutovalo aj o komunitnom umení a kritickom myslení. V spolupráci s odborníkmi sme adaptovali a preložili školský materiál zameraný na podporu rozvoja sociálneho podnikania už na základných a stredných školách, ktorý sa momentálne začína používať vo Veľkej Británii a ktorý si môžete stiahnuť na konci príspevku.

Podarilo sa nám taktiež finančne podporiť 3 veľmi zaujímavé projekty, ktoré vzišli z nášho trojdňového stretnutia Ideas Lab v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude realizovať projekt na „Mentoring na založenie sociálneho podniku“ v rámci nového študijného programu „Manažement sociálnej práce“, ktorého cieľom má byť aj vytvorenie študentského sociálneho podniku, Nadácia Pontis v spolupráci so základnou školou Sekier vo Zvolene pripravuje projekt ktorý prepojí Základnú školu na sídlisku Sekier s lokálnymi firmami vo Zvolene a v okolí v sérií zážitkových aktivít, kde žiaci dostanú príležitosť vyskúšať si sériu zamestnaní v ich meste a okolí, a organizácia Alternatíva, Centrum nezávislého života z Lučenca podporí zo získaného grantu výtvarnú tvorbu mentálne znevýhodnených obyvateľov bývalého kaštiela v Dolnej Slatinke, aby zmysluplne trávili svoj čas.

Pilotný projekt People to Peple Central Europe mal vo všetkých troch zúčastnených krajinách dosah na skoro 3000 ľudí a 100 organizácií.

British Council_Zlepsujeme zivoty