Vedenie austrálskej organizácie EPIC na návšteve Slovenska

Predseda správnej rady Bill Gamack a riaditeľ marketingu Rick Staveley pricestovali z Austrálie na Slovensko s cieľom zhodnotiť aktivity Neziskovej organizácie EPIC a posúdiť možnosti spolupráce v rámci iných aktivít do budúcnosti. Súčasťou 2-týždňovej návštevy bolo stretnutie s Dušanom Dedinským, dobrovoľníkom Neziskovej organizácie EPIC, ktorý je dlhoročným včelárom.

Počas návštevy včelárstva v Devínskej Novej Vsi sa prediskutovala spolupráca EPIC s dobrovoľníkmi v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“. 14. novembra 2014 navštívia austrálski kolegovia obce na východnom Slovensku, s ktorými spolupracujeme v rámci tohto projektu. Jednou z aktivít bude návšteva obce Pečovská Nová Ves, kde by sa v najbližších mesiach mal založiť a prevádzkovať obecný podnik, zameraný na zber, spracovanie a triedenie komunálneho odpadu. Na stretnutí s Pečovskou Novou Vsou budú prítomní aj zástupcovia Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády a Nadácie EKOPOLIS.

Počas návštevy na Slovensku sa austrálski kolegovia zúčastnia na konferencii v rámci Youth Employment Week v Bratislave a v Košiciach, ako aj na seminároch s mládežníckymi organizáciami, kde bude predstavená schéma mládežníckych garancií a budú diskutované otázky zamestnanosti mladých ľudí.

Stretnutie sa konalo v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.