Verejné obstarávanie: Metodológia pre označovanie pracovných ponúk preferenčne určených pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a vypracovanie štruktúry a obsahu pre podpornú informačnú databázu o zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením určenú pre potenciálnych zamestnávateľov.

Uzávierka predkladania ponúk:

23. 3. 2015, 12.00 h

Zadanie:

Vyzva na experta na tvorbu metodologie – text

Vyzva na experta na tvorbu metodologie – prilohy

Víťaz:

Barbora Pálešová

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica z hodnotenia súťaže návrhov 26.3.2015