Verejné obstarávanie: Vypracovanie analýzy financovania systémov podporovaného zamestnávania v zahraničí a návrh pre Slovensko

Uzávierka predkladania ponúk:

1. 4. 2015, 12.00 h

Zadanie:

Vypracovanie analýzy financovania systémov podporovaného zamestnávania v zahraničí a návrh pre Slovensko – zadanie

Vypracovanie analýzy financovania systémov podporovaného zamestnávania v zahraničí a návrh pre Slovensko – prílohy

Víťaz:

Barbora Pálešová

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica z hodnotenia 14.4.2015