Verejné obstarávanie: Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obciach Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja

Uzávierka predkladania ponúk:

6. 6. 2014

Zadanie:

Výzva na tvorbu podnikateľských plánov

Víťaz:

OZ Ľudia a Perspektíva

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica Vypracovanie podnikateľských plánov