Verejné obstarávanie: Vytvorenie analýzy východiskového stavu v oblasti zamestnanosti ľudí s postihnutím

Uzávierka predkladania ponúk:

11. 12. 2013

Zadanie:

Analýza východiskového stavu

Víťaz:

 Tenenet o.z.

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica Analýza východiskového stavu