Verejné obstarávanie: Zabezpečenie tlmočníckych služieb z/do anglického jazyka počas dvoch projektov realizovaných Neziskovou organizáciou EPIC

Uzávierka predkladania ponúk:

20. 12. 2013 

Zadanie:

Tlmočenie a preklady

Víťaz:

Mgr. Tatiana Hičárová

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica Tlmočenie a preklady