Pozývame Vás na vzdelávací kurz Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Školenia sa zúčastnia zástupcovia 7 slovenských a 7 českých organizácií, zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomickej Univerzity v Bratislave a 7 zástupcov austrálskych organizácií, poskytujúcich služby zamestnanosti. Vzdelávací program bude pokračovať „job shadowingom“ slovenských a českých účastníkov v Austrálii, kde budú mať možnosť získať cenné skúsenosti od organizácií, ktoré pracujúcich s mladými ľuďmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia a pomáhajú im nájsť si uplatnenie na otvorenom trhu práce.

Zámerom pripravovaného vzdelávacieho programu je posilniť kapacity pracovníkov s mládežou v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti počínajúc diagnostikou, vypracovaním a napĺňaním individuálneho rozvojového plánu, prípravou na výkon povolania, legislatívnym rámcom oblasti zamestnávania mladých ľudí, komunikáciu so zamestnávateľom, umiestnenie mladého uchádzača a následná podpora pre zamestnanca aj zamestnávateľa, vedúca k dlhodobej udržateľnosti pracovného miesta. Súčasťou projektu je aj práca s rizikovými skupinami mladých ľudí, s rozmanitými skupinami, ktoré potrebujú špecifický prístup a metódy práce.

Kurz sa uskutoční v rámci projektu Capacities of youth workers on the field of youth employment services podporeného programom Európskej Únie Erasmus+.