V mesiaci marec sme v spoločnosti DELL slávnostne odštartovali 2-mesačný Vzdelávací a rozvojový program pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Účastníci sa zoznámili so svojimi osobnými mentormi, s ktorými si v najbližších dvoch mesiacoch vytvoria individuálny plán aktivít. Desať zapojených účastníkov, ktorí sú limitovaní rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, absolvovalo v rámci programu už aj prvé stretnutia. Tie prebiehajú 1x týždenne, za prítomnosti jedného až dvoch slovenských i zahraničných mentorov zo spoločnosti DELL. O ďalšom priebehu a výsledkoch vás budeme čoskoro informovať.