Vzdelávací seminár s Anu a Mattim

Na začiatku júna sa vo Zvolene stretli členovia pracovnej skupiny na vzdelávacom seminári o „zárukách pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“. Seminár bol vedený fínskymi partnermi projektu z oddelenia vzdelávania mesta Turku.

Dozvedeli sme sa o rôznych aktivitách a systémových opatreniach, ktoré realizujú v Turku so zámerom pomôcť mladým ľuďom získať pracovné miesto,  alebo skúsenosti a podmienky štúdia, vďaka ktorým ho ľahšie získajú v budúcnosti.

Účastníci v rámci seminára, členovia pracovnej skupiny, vytvorili prvé návrhy záruk pre mladých ľudí vo Zvolene v rámci „workshopu nápadov“ opatrení záruk pre mladých vo zvolenskom regióne pre lokálny akčný plán. Vzniknuté prvé návrhy opatrení záruk pre mladých budú tiež východiskom najbližšie stretnutie pracovnej skupiny v septembri, na ktorom s nimi budeme ďalej pracovať – diskutovať o potrebných aktivitách, predpokladoch, zdrojoch pre ich pilotnú realizáciu.