Na seminári sa účastníci dozvedia viac o tom, ako záruky pre mladých fungujú vo Fínsku, kde s nimi majú viac ako 11-ročnú intenzívnu skúsenosť. Stretnutie prebehne formou kombinácie vzdelávacieho semináru a praktického workshopu, kde budú predstavené rôzne typy aktivít, opatrení a skúseností s nimi.

V rámci praktickej časti budú účastníci tvorcami prvých návrhov lokálnych záruk pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne, s ktorými budú pracovať na ďalších stretnutiach.