V sobotu 29. februára 2020 zorganizovali naši mentori workshop pre našich „mentees“ na Orechovom dvore, v rámci projektu: Hopes4Low. Workshop pozostával z mozaiky aktivít zameraných na podporu pracovných a komunikačných zručností a hygienických návykov. Z workshopu sme všetci odchádzali plní nových zážitkov, skúseností a hlavne s pocitom, že motivácia môže znamenať zmenu.
Vďaka našim mentorom, ako aj sponzorovi dm drogerie markt.