V rámci projektu „záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme začali s realizáciou prvých opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na budúce zamestnanie a tiež podporiť ich možnosti zamestnania v lokalite. Uskutočnili sme prvý z pilotných workshopov, ktoré vzišli z návrhov členov miestnej pracovnej skupiny. Pani učiteľka a kariérna poradkyňa zo strednej školy hotelových služieb a obchodu navrhla pre ich študentov zorganizovať workshopy na tému marketingu školy ich očami. Workshopy sú príležitosťou rozvíjať talent študentov – pre seba, aj pre benefit školy. Študenti sa naučia, ako rozvíjať vlastnú kreativitu a ako využívať nástroje marketingu pre dosiahnutie vybraného zámeru. Škola môže dobré nápady študentov využiť pre vlastnú propagáciu a prilákanie ďalších študentov do svojich radov. Vzniknuté marketingové produkty budú využité v praxi a poslúžia pre celkový marketing školy ako aj osvieženie komunikácie na pôde školy medzi študentmi a pedagogickým zborom a vedením školy. Podobné workshopy plánujeme realizovať na viacerých školách na pôde Zvolena, ktoré je partnerom projektu.
Lektor Jaroslav Dodok