V dňoch 20. a 21. mája sa uskutočnili stretnutia v Prešove a v Banskej Bystrici na tému sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na školách. Na workshope boli predstavené koncepty sociálnych inovácií a sociálneho podnikania a uvedené príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska. Následne prebiehala diskusia o miestnych skúsenostiach, nastavení vzdelávania na Slovensku a o možnostiach rozvoja podnikateľského myslenia u žiakov, s dôrazom na sociálny aspekt a sociálne podnikanie. Tiež bola predstavená príručka „Zlepšujeme životy. Sociálne podnikanie na školách“, ktorá bola do slovenčiny preložená v rámci projektu People to People Slovakia v spolupráci s British Council Slovensko a diskutovalo sa o jej možnom využití pri podpore podnikateľského myslenia žiakov druhého stupňa základnej školy a stredných škôl.