14.5. 2021 sme organizovali úspešný online workshop ,,Podpora sociálnych podnikov a zlepšenia života v regióne“ v rámci medzinárodného projektu CERUSI, prostredníctvom ktorého spájame aktívnych sociálnych podnikateľov, aktérov v oblasti sociálnej ekonomiky, ale aj tých, ktorí plánujú založiť sociálny podnik.

Workshopom nás sprevádzal člen Predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku p.František Fabo, ktorý v diskusii bohatej na praktické rady a skúsenosti dal účastníčkam priestor odprezentovať ich sociálne projekty a nápady, informoval aké sú finančné a nefinančné možnosti podpory sociálneho podnikania a poskytol im podporu prostredníctvom dôležitých kontaktov a rád na konkrétne problémy, ktoré ich trápia. Konzultácia a poradenstvo im bude poskytnuté v nasledujúcich týždňoch, aby ich inšpirujúce sociálne nápady prešli úspešne do fáze realizácie a pomohli rozvoju sociálneho podnikania na Slovensku.

ℹ️  Viac informácii o medzinárodnom projekte CERUSI nájdete na našej webovej stránke: https://epic-org.eu/cerusi/