Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím EPIC n.o. spoluorganizoval dňa 7 decembra 2017 workshop Sociálna ekonomika –príklady dobrej praxe. Organizátori podujatia:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta,
  • Katedra sociálneho rozvoja a práce, NHF, EU v Bratislave
  • Katedra verejnej ekonomiky a reg. rozvoja, UMB Banská Bystrica
  • Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácii
  • Inklúzia
  • Epic, n.o.
  • Slovenská únia podporovaného zamestnávania
  • Carissimi


Cieľom podujatia
 bolo informovať účastníkov o aktuálnej situácii a možnostiach v oblasti sociálneho podnikania na Slovensku so zameraním sa na uplatnenie dlhodobo nezamestnaných, alebo osôb so znevýhodnením na otvorenom trhu práce.