Your first EURES Job

V rámci projektu Your First  EURES Job sú financované aktivity, ktoré pomáhajú mladým ľuďom, ktorí si  našli prácu v inej členskej krajine Európskej únie.

O finančnú podporu určenú na cestovné náklady spojené s výberovým konaním, alebo na náklady spojené s presťahovaním sa do inej členskej krajiny EÚ, sa môžete uchádzať, ak spĺňate podmienky účasti:

  • vek 18 až 30 rokov,
  • občianstvo niektorej z členských krajín Európskej únie,
  • legálny pobyt v niektorej z členských krajín Európskej únie,
  • pozvanie na pracovný pohovor, alebo ste získali pracovné miesto v inej než domácej členskej krajine Európskej únie,
  • získané pracovné miesto je na obdobie dlhšie ako  6 mesiacov,
  • podpísanú pracovnú zmluvu, ktorá dodržiava bežné štandardy zákonníka práce cieľovej krajiny,
  • žiadosť o podporu pred realizáciou dohody alebo začatím pracovného pomeru.

 

Informácie získate priamo na webstránke Your First EURES Job. Aktivity sú financované prostredníctvom projektu z prostriedkov Európskej únie v rámci programu EURES.