Youth Employment Week

1415664000

Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo viacerých krajinách Európskej únie, Slovensko nevynímajúc, dosahuje obrovské rozmery. V apríli 2013 bolo na európskej úrovni prijaté nariadenie, ktoré predstavilo tzv. Záruky pre mládež ako hlavný nástroj znižovania nezamestnanosti mladých ľudí, s dôrazom na tých, ktorých vstup na trh práce je komplikovaný rôznymi prekážkami.

Čo sa od tohto obdobia na Slovensku podarilo? Aké opatrenia sa prijali? Do akej miery je do týchto aktivít zaangažovaný podnikateľský sektor?

So snahou odpovedať na uvedené otázky, Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike a s IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže v dňoch 10. – 14.11.2014 organizuje podujatie

Youth Employment Week

Špeciálnym hosťom podujatia je Sam LOUNDS, absolvent programu Jamieho Olivera Fifteen Apprentice Programme a držiteľ ceny 2013 Progression Award Winner, bude hovoriť o tom, ako Nadácia Jamieho Olivera mení životy mladých nezamestnaných vo Veľkej Británii. (na fotografii dole)

Prezident SR prevzal záštitu nad podujatím

Dňa 5. novembra 2014 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prevzal záštitu nad podujatím Youth Employment Week.

Ďalšie informácie