Pripravujeme:

  • V rámci projektu „Záruky pre mladých“ pripravuje Nezisková organizácia EPIC v októbri  2018 vo Zvolene kreditový kurz kariérneho poradenstva určený pre pedagógov, ktorí plnia úlohy výchovných a kariérových poradcov na základných a stredných školách, a tiež pre pracovníkov s mládežou v rôznych profesiách a typoch neškolských organizácií. Touto aktivitou odpovedáme na vyslovené potreby absolvovať doplňujúce, resp. rozširujúce vzdelávanie v oblasti práci s mladými ľuďmi ako aj mládežou  so špeciálnymi potrebami.  Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. Realizáciu kurzu podporuje CPPPaP vo Zvolene.

 

  • Koncom októbra 2018 absolvujú šiesti zástupcovia pracovnej skupiny projektu „Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“ zo Zvolena už druhú študijnú cestu do finského mesta Turku. Oddelenie vzdelávania municipality mesta Turku, ktoré je projektovým partnerom, pripravilo pre účastníkov päť-dňový program.
    Súčasťou študijnej cesty bude návšteva rôznych inštitúcie a organizácie, ktoré tvoria aktívnu sieť partnerstva v oblasti zamestnanosti a vzdelávania mladých ľudí.