Zástupcovia pracovnej skupiny „Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne“ boli na 5-dňovej študijnej návšteve vo fínskom meste Turku, ktoré je expertným partnerom projektu. Išlo o druhú študijnú cestu v rámci trvania projektu. Mali sme možnosť navštíviť mnohé miesta, ktoré sa vrámci
podporných opatrení pre zamestnanosť a zamestnateľnosť realizujú na rôznych miestach.

Hlavné témy študijnej návštevy:

  • neformálne centrum pre združené informačné, poradenské a podporné aktivity pre mladých
    v meste
  • kariérne poradenstvo na školách
  • podpora flexibilného učenia na základných a stredných školách formou „co-teaching“
  • prepojenie teoretického učenia s učením na pracovisku
  • systém a formy špeciálnej podpory pre študentov s ťažkosťami pri štúdiu na strednej škole
  • metódy práce na základnej škole so študentmi zo socio-ekonomicky znevýhodneného
    prostredia

Inšpirácie zo študijnej návštevy budeme zdieľať s členmi pracovnej skupiny na seminári, ktorý organizujeme spoločne s Nadáciou pre deti Slovenska v dňoch 15. a 16. novembra od 9:00 do 16:00 v Penzióne Almada vo Zvolene.