Záujem o obecné sociálne podnikanie neprestáva

V dňoch 27.2. – 3.3.2017 sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave úspešne realizovali v poradí už štvrté školenie Obecného sociálneho podnikania. Pre 27 účastníkov, prevažne predstaviteľov miest a obcí, sme ponúkli možnosť získať komplexné informácie z oblasti sociálneho podnikania a pokúsiť sa tak v budúcnosti zlepšiť podmienky vo svojej komunite. A to najmä pre jej sociálne či inak znevýhodnených obyvateľov.