11. mája 2021 sa uskutočnila záverečná medzinárodná konferencia projektu SOCENT SPAs(Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach), ktoré organizoval lead parner – Cives Mundi zo Španielska.

Tento 4-ročný medzinárodný projekt bol zameraný na aktívnu podporu rozvoja sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach s cieľom zlepšenia sociálnych a ekonomických podmienok v menej rozvinutých regiónoch Nemecka, Fínska, Španielska a Slovenska. Záverečného podujatia sa zúčastnila aj zástupkyňa Európskej Komisie a zástupcovia partnerských organizácií zo Španielska, Nemecka, Fínska a Slovenska. Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR implementovali projektu na Slovensku, so zameraním sa na región Gemer. Eva Havelková, koordinátorka EPIC pre strednú Európu informovala o Akčnom pláne pre Gemer, ktorý bol v rámci projektu vypracovaný pod vedením EPIC n.o.. Akčný plán obsahuje analýzu hlavných problémov gemerského regiónu a návrhy na možné riešenia v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.

Súčasťou záverečného eventu projektu SOCENT SPAs bolo zhrnutie realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov v jednotlivých regiónoch partnerských krajín a tiež problémy i výzvy počas celého procesu implementácie. 

Viac informácii o medzinárodnom projekte SOCENT SPA nájdete na našej webovej stránke: https://epic-org.eu/socialne-podnikanie-v-riedko-osidlenych-oblastiach/?fbclid=IwAR2x82upN8CmN66CuhXigcNE5KDlSYby0RvA7wHBiaQbIck4cXlxfNYEFOw