Pozývame vás na záverečné podujatie medzinárodného projektu Interreg Central Europe CERUSI zameraného na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku v strednej Európe. (https://epic-org.eu/cerusi/)

Podujatie s názvom ,,How to foster social innovation in rural areas“ sa uskutoční vo štvrtok, 20. januára 2022 v čase 10:00 – 11:30 hod a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Záverečné podujatie predstaví hlavné výstupy a zistenia projektu. Spoločne prediskutujeme možnosti podpory sociálnych inovácií vo vidieckych oblastiach a spustíme dlhodobé partnerstvo projektu CERUSI – sieť aktérov, ktorí zdieľajú spoločnú víziu zlepšovania ekosystémov sociálnych inovácií vo vidieckych oblastiach v celej strednej Európe.

????V prípade záujmu o účasť na podujatí je potrebné zaregistrovať sa na linku: https://www.eventbrite.at/e/final-event-of-the-cerusi-project-registration-242975465157

najneskôr do 17. januára 2022. Následne vám bude zaslaný link na prihlásenie cez ZOOM.

Tím EPIC n.o.