Nezisková organizácia EPIC organizuje dňa 28. februára 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave záverečný seminár k projektu Služby zamestnanosti poskytované mládežníckmi pracovníkmi. V rámci projektu boli vyškolení pracovníci s mládežou zo Slovenska a Českej republiky, ktorí absolvovali vzdelávací program na Slovensku, v Rajeckých Tepliciach,  a tzv.  „job shadowing“ v Austrálskom Brisbane.

Vyškolení účastníci vytvorili 1-dňové individuálne školenie pre pracovníkov s mládežou. Vznikla tiež platforma zamestnavajmeznevyhodnenych.sk, ktorá zoskupuje organizácie poskytujúce poradenstvo mladým ľuďom so znevýhodnením, ale i zamestnávateľom. Prostredníctvom projektu vznikol v spolupráci s EPIC, n.o. predmet venovaný službám zamestnanosti, ktorý získal akreditáciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Palackého univerzite v Olomouci. V ajademickom roku absolvovalo predmet služby zamestnanosti 28 študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a 7 študentov na Palackého univerzite v Olomouci v akademickom roku 2017/2018. Nezisková organizácia získala akreditáciu Mskolstva
Počas projektu vznikla séria 12 videopríbehov mladých ľudí zo Slovenska, Čiech a Austrálie, ktorí si napriek svojmu znevýhodneniu našli uplatnenie na trhu práce. Zároveň vznikla brožúra prípadových štúdií slúžiacich ako príklady dobrej praxe v …

Príďte a dozviete sa viac ☺