V dňoch 16.-18. októbra 2017 sa zástupca Neziskovej organizácie EPIC Michal Hrnčiar, zúčastnil na seminári vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácií ľudí so znevýhodnením, obzvlášť ľudí s mentálnym, fyzickým a psychosociálnym postihnutím v krajinách strednej a východnej Európy“. Podujatie bolo organizované v rámci iniciatívy Central Europe Initiative, pod záštitou organizácie ARCA COOPERATIVA SOCIALE v Taliansku.
Zámerom seminára bolo najmä šírenie príkladov dobrej praxe v oblasti zamestnávania z celkovo 18 krajín strednej a východnej Európy. V rámci skupín mohli účastníci hlbšie diskutovať o problematike zamestnávania znevýhodnených osôb, možnostiach podpory sociálnych podnikov a v neposlednom rade o využití zákonnej formy podpory sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v daných krajinách. Spomedzi prezentovaných príkladov dobrej praxe sa ukázalo mnoho ako veľmi inšpiratívnych a najmä aplikovateľných aj v našich podmienkach. Súčasťou seminára bola aj verejná konferencia zameraná na šírenie výsledkov projektu „Independent Adult Life“. Pozvaní hostia diskutovali na témy ako nástroje pre sociálnu a pracovnú integráciu, alebo stratégie Európskej únie pre inklúziu znevýhodnených osôb. Súčasťou tejto medzinárodnej konferencie bolo aj oficiálne predstavenie publikácie zachytávajúcej príklady dobrej praxe zo zapojených 18 krajín. Publikácia je dostupná na stiahnutie v anglickom jazyku tu.
Zoskupenie krajín strednej a východnej Európy sa ukazuje ako veľmi prínosné najmä z hľadiska podobných podmienok ktoré existujú pri podpore zamestnávania ľudí so znevýhodnením. Veríme, že sa nám podarí na túto spoluprácu nadviazať a v budúcnosti tak priniesť na Slovensko nové formy na podporu zamestnávania.