Zvolenčania v Turku

Koncom mesiaca marec sme sa boli so zástupcami členov pracovnej skupiny projektu Záruky pre mladých na miestnej úrovni (Youth Guarantee) zo Zvolena inšpirovať vo fínskom meste Turku. Na štúdijnej ceste sme boli šesť dní a navštívili sme mnoho miest, ktoré sú rôznym spôsobom aktívne v téme zamestnanosti a vzdelávania mladých ľudí. Zaujímali sme sa o to, akým spôsobom pracujú a spolupracujú rôzne školy, organizácie, inštitúcie a samospráva v téme podpory zamestnanosti mladých ľudí a prevencie ich vypadávania zo vzdelávacieho systému. Na mnohých z miest zaznievali tieto kľúčové slová: viac-stranná podpora mladým ľuďom, flexibilita, spolupráca, individuálne štúdijné plány, vzájomný rešpekt, koučovanie na pracovisku.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si blog našej kolegyne Ely Klementovej, v ktorom opisuje zážitky z niektorých dní:

Prvý deň vo fínskom Turku mal nabitý program, z ktorého máme plné hlavy inšpirácií o širokom spektre aktivít záruk pre mladých. Navštívili konkrétne mládežnícke služby a organizácie – všetky pod správou mesta – kontaktný info bod, nízkoprahové centrum, 5-poschodové centrum služieb pre mladých, ktoré ponúka aktivity klubovne s pc hrami, keramické dielne, video-strižne, pódiá pre divadlo a koncerty.

Druhý deň študijnej návštevy sa venoval téme odborného školstva. Ako urobiť odborné školstvo atraktívnejšie pre potenciálnych študentov? Ako ho spraviť praktickým a na mieru potrebám zamestnávateľov? Mesto Turku nám bolo opäť cennou inšpiráciou. V rámci návštevy strednej odbornej školy sme navštívili školskú budovu kompletne postavenú študentmi rôznych špecializácií. Nahliadli sme do dielne, ktorú pomohli pre školu zariadiť firmy a samospráva. Dozvedeli sme sa o tom, ako funguje školský program na podporu podnikateľských zručností, ktoré v škole považujú za dôležité rozvíjať.

Tretí deň sme zbierali inšpirácie v ďalšej odbornej škole, tentokrát s koučkou odbornej praxe, výchovným poradcom a špeciálnou pedagogičkou. Títo zamestnanci školy podporujú mladých ľudí v ich zžití sa s režimom na škole, na praxi u zamestnávateľa, alebo orientácií v plánoch ich budúceho zamestnania. Všetko v škole je orientované na žiaka a jeho podporu. Navštívili sme tiež úrad práce a rozprávali sa o systéme práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie. S Anu, ktorá pracuje pre mesto, sme sa venovali téme sieťovania a vytvárania spolupráce, ktorých iniciátorom bolo samotné mesto. V širokej partnerskej sieti, ktorá sa stretáva 4x ročne, je 120 členov z rôznych organizácií a inštitúcií pracujúcich s mladými ľuďmi. Na stretnutiach riešia vlastné podnety na zlepšenia a tvoria ročné plány, ktorých napĺňaniu sa v priebehu roku vo vzájomnej spolupráci venujú.

Pozrite si galériu fotografií z návštevy.